Algoritma

Algoritma ile Programlamaya giriş

Algoritma sözcüğü nereden gelir? Algoritma sözcüğü, Özbekistan’ın Harezm, bugünkü Türkmenistan’ın Khiva kentinde doğmuş olan Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa elHarezmi’den kaynaklanır. Bu alim 9. yüzyılda cebir  alanındaki algoritmik çalışmalarını kitaba dökerek matematiğe çok büyük bir katkı

[ Devamını Oku]