Görsel kodlama
99%
Tasarım
100%
Test
91%
Akış şemalarının algoritmadan farkı, adımların simgeler şeklinde kutular içine yazılmış olması ve adımlar arasındaki ilişkilerin ve yönünün oklar ile gösterilmesidir.

Akış Şeması  ( Akış Diyagramı)  Nedir?

Bir algoritmanın daha görsel gösterimidir. Çizgiler, Dörtgen, daire vb. geometrik şekillerle  algoritmanın gösterilmesini sağlar.

Akış şemalarının algoritmadan farkı, adımların simgeler şeklinde kutular içine yazılmış olması ve adımlar arasındaki ilişkilerin ve yönünün oklar ile gösterilmesidir.

Bir akış şeması, bir sürecin aşamalarının adımlarını ve aralarındaki ilişkileri gösteren bir diyagramdır. Bir makale yazma sürecinde, akış şeması genellikle araştırma yapma, not alma, taslak oluşturma, düzenleme ve yayınma aşamalarını içerebilir. Örneğin:

  1. Araştırma yapma: Konuyu araştırmak için kaynakları inceleme ve not alma
  2. Taslak oluşturma: Notları kullanarak taslak oluşturma
  3. Düzenleme: Taslağı okuma, düzenleme ve iyileştirme
  4. Yayınma: Makaleyi yayınlamak için hazırlama

Bu sadece bir örnektir, her makale yazma süreci farklı olabilir ve daha fazla veya daha az aşama içerebilir. Ancak, akış şeması genellikle yazarın süreci organize etmesine ve her aşamanın ne zaman tamamlanacağını anlamasına yardımcı olur.