Görsel kodlama
99%
Tasarım
100%
Test
91%
Akış şemalarının algoritmadan farkı, adımların simgeler şeklinde kutular içine yazılmış olması ve adımlar arasındaki ilişkilerin ve yönünün oklar ile gösterilmesidir.

Akış Şeması  ( Akış Diyagramı)  Nedir?

Bir algoritmanın daha görsel gösterimidir. Çizgiler, Dörtgen, daire vb. geometrik şekillerle  algoritmanın gösterilmesini sağlar.

Akış şemalarının algoritmadan farkı, adımların simgeler şeklinde kutular içine yazılmış olması ve adımlar arasındaki ilişkilerin ve yönünün oklar ile gösterilmesidir.

Akış Şemaları için Kullanılan Semboller;

algoritma-akış-şeması

 

 

Yorum Ekle