Algoritma sözcüğü nereden gelir?

Algoritma sözcüğü, Özbekistan’ın Harezm, bugünkü Türkmenistan’ın Khiva kentinde doğmuş olan Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa elHarezmi’den kaynaklanır. Bu alim 9. yüzyılda cebir  alanındaki algoritmik çalışmalarını kitaba dökerek matematiğe çok büyük bir katkı sağlamıştır. “Hisab el-cebir ve el-mukabala (حساب الجبر و المقابلة)” kitabı dünyanın ilk cebir kitabı ve aynı zamanda ilk algoritma koleksiyonunu oluşturur. Latince çevirisi Avrupa’da çok ilgi görür. Alimin ismini telaffuz edemeyen Avrupalılar “algorizm” sözcüğünü “Arap sayıları kullanarak aritmetik problemler çözme kuralları” manasında kullanırlar. Bu sözcük daha sonra “algoritma”ya dönüşür ve genel kapsamda kullanılır.

Algoritma nedir?

Bir problemin çözümünde ızlenecek yol anlamına gelır ve problemin çözümünün adımlar halinde yazılmasıyla oluşturulur.Genellikle matematikte ve programlamada bir  işi yapmak için tanımlanan, belli bir başlangıcı ve sonu olan, açıkça belirlenmiş basamaklardır.

Algoritma Örnek;

Adım 1-Başla

Adım 2-A’yı oku

Adım 3-B’yi oku

Adım 4-C=A*B yi hesapla Adım

5-C’yi yaz Adım 6-Dur