Çocuklar için robotik kodlama eğtimine başlamadan önce, algoritma daha sonra code.org , scratch gibi blok tabanlı programlama uygulamalarının öğretilmesi gerekmektedir. Bu uygulamalar öğretildikten sonra giriş seviyesi için mBot robotik kodlama kitine başlayabilir.

Giriş seviyesi robotik kodlama kiti

Robotik kodlama eğitimi için geliştirilen mBot robotun temel amacı, çocuklara erken yaşta programlamayı öğretmektir. mBot eğitim robotu kodlamayı öğretmeyi ve eğlenceli hale getirmektedir. Basit algoritmalarla çocuklar robotik kodlama mantığını öğrenebilir. Öğrendiklerini pekiştirerek daha sonra hayal güçlerinin ışığında kendi robotlarını tasarlayabilirler. Teknolojinin gelişmesi ile beraber günümüzde robotlar daha etkin hale geldiğine şahit olmaktayız. Bu sebeple mBot çocukların erken yaşta çağın gereksinimlerinden eksik kalmayarak güncel teknolojilere ayak uydurabilmektedir.