Günümüzde çocukların güvenli ve huzurlu oyun oynayabilecekleri yerler giderek azalmaktadır.  Bu nedenle çocuklar daha çok sosyal medyaya ilgi duymaya başlarlar. Hayatın her alanını etkileyen sosyal medya, özellikle çocuklar üzerindeki olumlu/olumsuz etkileri düşünüldüğünde ebeveynlerin sorumluluk alanlarını da genişletmektedir.
çoçukların yeni dünyası sosyal medya
Sosyal medyanın ve teknolojinin getirdiği yeniliklere engel olmak mümkün değildir. Ancak çocukların ve gençlerin iyi ve doğru bir sosyal medya takipçisi olmaları için ailelerin çocuklara insanca yaşamayı ve paylaşmayı öğretmeleri gerekmektedir. Çocukların tek taraflı iletişim kurmalarına neden olan sosyal medya ve internet oyunları yerine, sosyal açıdan gelişimini destekleyecek etkinliklere yönlendirilmeleri uygun olacaktır.