Teknoloji ve İnternet Gelişimi

Teknoloji ve İnternetin baş döndürücü gelişimi ile beraber hayat kalitemizi de etkilemektedir. Bu gelişimlerin bir kısmını bugün öngörebildiğimiz, bir kısmı ise henüz keşfedilmemiş, hayal bile edemeyeceğimiz bir şekilde gelişmeye devam edecektir.  Şuan ki gelişmeler ve gelecek teknolojiler bilgisayar ve internet teknolojileri üzerinde devam edeceği bir gerçektir.

Geçmişten günümüze kadar hâkim olan eğitim sistemi ve öğretim modelleri günümüzün şartlarının çok altında olduğu için zorunlu stratejiler geliştirmenin önünü açıyor.  Yeni teknolojiler, iyileştirilmiş internet alanları, sanal gerçeklik gibi hayatın çok kesitinde gelişmeler hızla ilerlemektedir.

Teknolojinin nimetinden faydalanmak ve geleceğe yönelik nitelikli insan yetiştirmenin artık sıradan yöntem ve stratejilerle olamayacağını biliyoruz. 21. Yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni nesil bireylerin yetiştirilmesi için disiplinler arası etkileşimin önemi artmaktadır.

21.Yüzyıl Becerileri ve Kodlama Eğitimi

Analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi önemli becerilerin önemi tüm dünya tarafında farkına varılıp bu yolda eğitim sistemlerinde değişimler yapmışlardır.  Erken yaşta “Kodlama Eğitimi” robotik çalışmalar, maker hareketi gibi birçok beceriyi erken yaşta çocuklara aşılamak için eğitim sistemlerini şekillendirmişlerdir.

Ülkemizde ise ilkokul itibariyle (her kademede) kodlama eğitimini verilmesi için müfredat çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Yakın zamanda müfredata eklenmesi planlanan ders için üniversitelerin Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölüm başkaları bir araya geldiler. Bu toplantının çok verimli geçtiği ve ülkemiz için çok faydalı bir çalışma olacağını vurguladılar.

Kodlama Eğitimi Neden Önemli?

Ezber, sorgulamayan, eleştiremeyen nesiller yerine 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi ile bu becerileri aşılamayı planlanmaktadır. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim açısında da çok önemlidir. Çocuklar erken yaşta algoritmik düşünme becerilerini kazanarak, farklı alanlarda da sorunlarla karşılaşma durumunda yaratıcı düşünme, problem çözebilmeleri kolaylaşacaktır.